Menü Kapat

İzmir Dayanışma Akademisi (İDA) İzmir’deki  “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnini imzalayan ve üniversitelerinden ihraç edilen akademisyenlerce kurulmuş bir platformdur. Ancak İDA sadece Barış Akademisyenleri ile sınırlı olmayıp Türkiye’de barışa katkı sağlamayı amaçlayan sendika, meslek odası/birliğin bileşenidir.

İDA, evrensel akademik değerleri talep etmek, bilimsel araştırmayı ve eleştirel düşünmeyi yayınlamak için de kurulmuş bir platformdur. Bu bağlamda İDA sadece  üniversitelerinden ihraç edilmiş akademisyenleri değil hali hazırda üniversite içinde veya dışında yer ala bilim insanlarını da kapsar.

İDA, bilimsel toplantılar, konferanslar ve çeşitli akademik faaliyetler düzenler; yerel ve ulusal düzeyde akademik özerklik mücadeleleri; ve yerel ve ulusal meselelere bilimsel araştırma ve eleştirel düşünce temelinde müdahale etmeye çalışır.

İDA, çeşitli faaliyetleri Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ve Sağlık ve Sosyal İşçiler Sendikası (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekcileri Sendikası) ile işbirliği içinde koordine edilen, kendi kendini yöneten bir platformdur. Sivil toplumla ilişki içindedir.