Menü Kapat

YÖNETİM KURULU ASİL                                  YÖNETİM KURULU YEDEK  

1: Zeynep Barkot                                                      1: Nihat Koçyiğit

2: Gönül Telek                                                           2: Özer Yersüren

3: Ahmet Aydın Arı                                                  3: Emel Yuvayapan Yıldırım

4: Esra Dabağcı                                                         4: Şebnem Köymen

5: Doğan Emrah Zıraman                                          5: Eylem Yıldızer

DENETLEME KURULU ASİL                            DENETLEME KURULU YEDEK

1: Hediye Aslı Davas                                                1: Mehmet Kuyurtar

2: Zerrin Kurtoğlu Şahin                                           2: Mehmet Özyiğit                     

3: Özcan Gülhan                                                        3: Cansu Akbaş Demirel