Menü Kapat
Solda pembe-kırmızının bir tonunda zemin üstünde başında sarı bir hale olan insan figürü Sağ üst köşede 2023-2024 Sağda pembe-kırmızının orta açık bir tonunda zemin üzerinde alt alta İzmir Dayanışma Akademisi Seminer İnsanın Hayal Atlası: Sanatın Yolculuğu YÜRÜTÜCÜ: EYLEM YILDIZER MUTLUER 4 Oturum 19 Nisan - 3 Mayıs - 17 Mayıs - 31 Mayıs 2024, cuma 18.30 Program: izmirdayanismaakademisi.org Sağ altta açılmış bir kitaptan havalanan mavi renkli iki kuştan oluşan İzmir Dayanışma Akademisi logosu
Solda pembe-kırmızının bir tonunda zemin üstünde başında sarı bir hale olan insan figürü Sağ üst köşede 2023-2024 Sağda pembe-kırmızının orta açık bir tonunda zemin üzerinde alt alta İzmir Dayanışma Akademisi Seminer İnsanın Hayal Atlası: Sanatın Yolculuğu YÜRÜTÜCÜ: EYLEM YILDIZER MUTLUER 4 Oturum 19 Nisan - 3 Mayıs - 17 Mayıs - 31 Mayıs 2024, cuma 18.30 Program: izmirdayanismaakademisi.org Sağ altta açılmış bir kitaptan havalanan mavi renkli iki kuştan oluşan İzmir Dayanışma Akademisi logosu

İnsanın Hayal Atlası: Sanatın Yolculuğu

Eylem Yıldızer Mutluer

Dört haftalık bu seminerde her oturumda hem sanat tarihine bir bakış hem de estetik kuramlarına göre sanatı nasıl anlayabileceğimize dair perspektifler sunmayı planlıyoruz. Seminer boyunca, sanatın insanlık tarihindeki önemini ve evrimini anlamak için farklı dönemleri ve akımları inceleyeceğiz. Her oturumda, belirli eserler ve sanatçılar üzerinden derinlemesine tartışmalar yapacak ve katılımcıların kendi görüşlerini ve yorumlarını paylaşmalarını teşvik edeceğiz.

Bu seminer bir açık dersler dizisidir, kayıt gerekmeden dilediğiniz oturuma katılabilirsiniz.

 

1. Oturum: 19 Nisan 2024 Cuma 18.30

Sanatın doğuşu: Mağaralarda kimler var?

Bu hafta, sanatın kökenlerine ve ilk dönemlerine odaklanacağız. İnsanlığın sanatla ilişkisi, mağara resimleri ve diğer erken sanat formları aracılığıyla incelenecek. Ayrıca, antik dönem medeniyetlerinde sanatın toplumsal ve ritüel işlevleri hakkında da tartışacağız. Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma dönemlerindeki sanat akımları üzerinde durarak, bu dönemlerde sanatın toplumsal ve kültürel önemini anlamaya çalışacağız.

2. Oturum: 3 Mayıs 2024 Cuma 18.30

Sanatta insan: Rönesans’a doğru

Bu hafta, Ortaçağ’dan Rönesans’a kadar olan dönemdeki sanat akımlarını ele alacağız. Ortaçağ sanatının Kilise ile ilişkisini inceleyecek, Gotik sanatının özelliklerini ve mimariye etkisini değerlendireceğiz. Ardından, Rönesans’ın doğuşunu ve insan merkezli sanat anlayışının nasıl şekillendiğini keşfedeceğiz.

3. Oturum: 17 Mayıs 2024 Cuma 18.30

Sanatın karmaşık dansı: Politika, propaganda ve protesto

Üçüncü hafta, modern sanat akımlarını ve sanat ile politika arasındaki ilişkiyi ele alacak. Barok ve Rokoko dönemlerinde sanat ile iktidar arasındaki ilişkiyi incelerken, sanatın toplumsal ve politik bir araç olarak nasıl kullanıldığını tartışacağız. Ardından, romantizm, realizm, izlenimcilik gibi sanat akımlarını inceleyerek, sanatın toplumsal ve politik bağlamlardaki rolünü değerlendireceğiz.

4. Oturum: 31 Mayıs 2024 Cuma 18.30

Sanatın anlam arayışı: Özgürlük ve gelecek

Son haftada, çağdaş sanat akımlarını ve sanatın anlam arayışını ele alacağız. Dadaizm, sürrealizm, soyut sanat gibi akımları inceleyerek, çağdaş sanatın farklı yönlerini keşfedeceğiz. Ayrıca, sanatın sosyal rolü üzerine odaklanarak, feminist sanat, postmodernizm ve kültürel eleştiriyi tartışacağız. Son olarak, teknoloji ve yaratıcılığın sanat üzerindeki etkilerini ve sanatın gelecekteki rolünü değerlendireceğiz.