Menü Kapat

Kent Hakkı Merkezi Projesi

İzmir Kent Hakkı Merkezi Projesi, kent sakinlerinin gündelik yaşamda karşılaştıkları önemli sorunları ele almak üzere İzmir’de bir insan hakları merkezi kurmayı amaçlar. Yurttaşların adalete erişim, altyapı, yiyecek ve bakım gibi sorunlarla yüzleşmelerini; daha da önemlisi, bu gündelik sorunları kolektif haklarının ihlali olarak kavramalarını teşvik etmeyi hedefler. Şayet kent modern yaşamın temeliyse, yaşamın olduğu yerse; bu proje, müşterek bağları ve bireysel failliği güçlendirerek, bireyleri kendileriyle aynı ya da benzer izlekleri paylaşanlarla birlikte çözüm bulmaya teşvik ederek bu deneyime müdahale etmek istemektedir. Bu doğrultuda, yerele odaklanırken geniş kapsamlı etkilere ulaşmayı da hedeflemektedir.