Menü Kapat

Olağan Genel Kurul Duyurusu

Karar No: 5
Tarihi: 25 Nisan 2022
Konusu: Olağan Genel Kurul Kararı

Dernek Olağan Genel Kurulunun 19 Ekim 2019 tarihinde yapılması; dernek tüzüğünün 15. maddesinde yer alan “Olağan Genel Kurul 3 yılda bir defa, Mayıs ayı içerisinde … toplanır” ifadesine bianen 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat: 10:00’da dernek binasında (Kıbrıs Şehitleri Cad. Karal Apt. No:125 K:5 D:5 Alsancak Mah. Konak / İzmir); ilk toplantıda çoğunluğunun sağlanamaması durumunda 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da 1451 sok. No: 5 Alsancak /İzmir adresinde yer alan İzmir Tabip Odası’nda seçimli olacak bir şekilde Dernek Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemle toplanmasına; bu kararın dernek tüzüğünün 15. maddesine göre en az 20 gün öncesinden elektronik posta yoluyla dernek üyelerine bildirilmesine ve dernek internet sitesinde yayınlanmasında karar verildi.

Genel Kurul Gündemi
-Açılış ve yoklama
-Divan seçimi

-Ek gündem önerilerinin divana sunulması
-Dernek faaliyet raporunun okunması
-Dernek mali raporunun okunması
-Dernek denetleme raporunun okunması
-Dernek yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
-Dernek aidatının belirlenmesi
-Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’la ilişkili olarak konuyla ilgili dernek ilkelerinin belirlenmesi;
-Dernek geleceğine dair aşağıdaki başlıkların tartışılması ve başlıklara dair genel ilkelerin belirlenmesi;

i) Derneğin genel politik etkinlik ilkeleri ve faaliyet alanları,

ii) Akademik ilkeler, çalışma ve üretim biçimleri,

iii) Sendikalar, meslek örgütleri, odalar ve yerel yönetimlerle ilişki ilkeleri,

iv) Proje politikaları ve ilkeleri,

v) İstihdam politika ve ilkeleri.
Dernek tüzük değişiklikleri

  • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler

-Kapanış